"Poznajemy piękno arboretów"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2020

„POZNAJEMY PIĘKNO ARBORETÓW“
W maju 2017 roku Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu – Miasto Racibórz wespół
z Arboretum Nowy Dwór – Ślaskie Muzeum Ziemskie w Opawie przystąpiło do realizacji projektu
pt.” Poznajemy piękno arboretów”. Projekt jest realizowany od 01.05.2017 do 31.05.2018 roku.
Głównym celem projektu jest zwiększenie transgranicznego ruchu turystycznego w arboretach
i promocja obu ogrodów botanicznych, szczególnie wśród turystów z Polski i Czech.
Projekt obejmuje następujące działania:
1.Zwiększenie atrakcyjności arboretów.
 Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu z przystosowaniem
do pełnienia funkcji edukacyjnych – edukacyjna ścieżka przyrodnicza - „Zielona klasa”
 Rozbudowa systemu informacji w Arboretum Nowy Dwór – zakup infokiosków i audio-przewodników,
do samodzielnego użytkowania przez odwiedzających, zawierających dwujęzyczną – polsko-czeską
informację na temat obu ogrodów botanicznych i ich turystycznego wykorzystania.
2. Konkurs o arboretach
 Organizacja polsko-czeskiego konkursu plastycznego pt. ”Jak wyobrażasz sobie arboretum”. Konkurs
skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Raciborza i Opawy.
3. Poznajemy piękno naszych arboretów
 Organizacja wizyt promocyjnych dla seniorów z Raciborza do Arboretum Nowy Dwór i uczniów szkół
podstawowych z Opawy do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy arboretami w Polsce i Czechach
 Organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i Ślaskiego
Muzeum Ziemskiego w Opawie w celu poznania funkcjonowania innych ogrodów botanicznych w
Polsce i Czechach.
5. Działania promocyjne
 Uroczyste otwarcie „Zielonej klasy” w Arboretum Bramy Morawskiej
 Konferencja popularno-naukowa pt. ”Poznajemy piękno arboretów” w Opawie
 Wydanie polsko-czeskiej ulotki informacyjnej o obu arboretach
 Wydanie polsko-czeskiej publikacji przed konferencją, zawierającej informacje na temat obu arboretów
i streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji.
Całkowita wartość projektu wynosi 69 379,40 Euro, na stronę Polską przypada 34 526,90 Euro, na stronę
Czeską przypada 34 852,50 Euro. Po polskiej stronie 85% kwoty zostanie dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% pokrywa budżet państwa RP, 10% przypada na Miasto Racibórz.
Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000803 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
Data utworzenia:2020-01-10
Data publikacji:2020-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Figurniak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariola Figurniak
Liczba odwiedzin:430