Ścieżka Dendrologiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ścieżka Dendrologiczna- czyli rozpoznajemy drzewa i krzewy rodzime i obcego pochodzenia.

Trasa ścieżki dendrologicznej prowadzi przez liczne jary, strome wzniesienia, malownicze strumyki, podmokłe zarośla. Na stosunkowo małym obszarze można zaobserwować dużą różnorodność zbiorowiskleśnych, cechujących się odmiennym składem gatunkowym. Oprócz roślinności typowej dla boru, takiej jak: modrzew, sosna i świerk, występują zespoły lasów liściastych z takimi gatunkami jak: dęby, graby, lipy, jesiony, klony, buki, wierzby, brzozy i wiązy.
Licznie reprezentowane są także krzewy czeremchy, kaliny, leszczyny, derenia, trzmieliny, bzu czarnego, tarniny i jeżyny.
Przechadzając się ścieżką spotykamy gatunki drzew obcego pochodzenia, wśród których wyróżniamy klon srebrzysty, kasztanowiec krwisty, kasztanowiec biały, dąb czerwony oraz robinię akacjową.
Ponadto występują tutaj nierodzime gatunki krzewów takich jak: tawułowiec kalinolistny i czeremcha amerykańska.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:arboretum
Data utworzenia:2006-02-14
Data publikacji:2006-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Figurniak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariola Figurniak
Liczba odwiedzin:448