Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-07-23 ( Imieniny: Sławy, Sławosza)

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - RODO

RODO

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679                              z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz,  arboretum.raciborz@interia.pl tel. 32 415 44 05.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to:arboretum.raciborz@interia.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, zawarcie umów i ich realizacja . 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,

- wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e RODO

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w szczególności w ustawie z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest :

1 )wymogiem ustawowym, albo

2) niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

  Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji uprawnień                                 i obowiązków ustawowych /usługi.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Autor: Mariola Figurniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-11-22 14:39przez: Mariola Figurniak
Opublikowano:2019-04-05 00:00przez: Mariola Figurniak
Podmiot udostępniający: arboretum
Odwiedziny:1835

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo